Cro ponuda - Gospodarski portal


H-projekt d.o.o., Zagreb


 • www.h-projekt.hr
 • Adresa: Horvaćanska cesta 162
 • Grad, Mjesto: Zagreb
 • Poštanski broj: 10000
 • Država: Hrvatska
 • Tel: +385 1 3690 930
 • Fax: +385 1 3690930
 • Direktor: Marin Herenda, dipl.ing.prom.
 • Djelatnost:

  Projektiranje i nadzor, zaštita okoliša, EU fondovi, legalizacija, konzultantske usluge

 • PROJEKTIRANJE I NADZOR

  • Projekti građevina za gospodarenje otpadom
   • Odlagališta otpada
   • Pretovarne stanice
   • Reciklažna dvorišta
   • Skladišta otpada
   • Postrojenja za obradu otpada
  • Projekti građevina vodoopskrbe i odvodnje
  • Projekti prometnica
  • Projekti prometne opreme i signalizacije
  • Nadzor nad izgradnjom objekata
  • Projektantski nadzor

  ZAŠTITA OKOLIŠA

  • Planovi gospodarenja otpadom
  • Planovi sanacija nelegalnih odlagališta otpada
  • Elaborati zaštite okoliša
  • Elaborati o uklanjanju šteta u okoliš

  EU FONDOVI

  • Tehnička pomoć za korisnike u okviru SAPARD/IPARD programa
  • Tehnička pomoć za korisnike u okviru ISPA/IPA programa

  OSTALE INŽENJERSKO – KONZULTANTSKE USLUGE

  • Natječajne dokumentacije
  • Planovi održavanja
  • Održavanje sustava otplinjavanja na odlagalištima otpada

  LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA