Cro ponuda - Gospodarski portal

Primjena normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti u projektiranju uređaja i opreme

— 19.06.2012.


Primjena normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti u projektiranju uređaja i opreme

KONČAR - Institut za elektrotehniku u suradnji s Hrvatskim zavodom za norme organizira seminar

Primjena normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti u projektiranju uređaja i opreme

koji će se održati u utorak 19. lipnja 2012.godine s početkom u 8:30 sati, u KONČAR - Institutu za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, 10002 Zagreb.

Seminar daje pregled normizacije i načina primjene normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti tijekom projektiranja i razvoja uređaja i opreme. Sudionici seminara upoznati će se sa metodama smanjenja emisije smetnji uređaja i opreme i načinima zaštite od utjecaja smetnji te teorijski i praktično, sa metodama ispitivanja koje zahtijevaju norme iz područja elektromagnetske kompatibilnosti.

Seminar je namijenjen projektantima i proizvođačima električnih i elektroničkih uređaja i sustava kao i vlasnicima nepokretnih instalacija u radu u Republici Hrvatskoj.

Prijaviti se možete elektroničkim putem najkasnije do 15. lipnja 2012. godine. Broj polaznika seminara je ograničen.

Prijavnicu možete preuzeti sa web stranice KONČAR - Instituta za elektrotehniku klikom na riječ PRIJAVA u najavi seminara smještenoj u desnom stupcu na naslovnici.

Program seminara i raspored