Cro ponuda - Gospodarski portal

DDD Trajna edukacija 2. Tema/10: Cjelovito (integralno) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita

— 23.10.2012.


DDD Trajna edukacija  2. Tema/10:  Cjelovito (integralno) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita

Program DDD Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (DDD Trajna edukacija) provodi se sukladno  članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti („Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine. Svrha programa jest trajna edukacija izvoditelja obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije o uvjetima i načinu provedbe DDD mjera. Program je podijeljen u 10 tematskih cjelina i izvodi se 2 puta godišnje te se ponavlja svakih 5 godina.  

Program provodi HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO u  suradnji s HRVATSKOM UDRUGOM ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU, a po završetku svake tematske cjeline Programa sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo, izdaje se potvrda o sudjelovanju. ORGANIZATOR DDD Trajne edukacije: KORUNIĆ d.o.o. Zagreb (www.korunic.hr). 

DDD Trajna edukacija 2. Tema/10: Cjelovito (integralno) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita

Mjesto i datum održavanja:
Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4, Zagreb
23. listopada 2012. godine (utorak) - dvorana A
29. listopada 2012. godine (ponedjeljak) - dvorana B
19. studenog 2012. godine (ponedjeljak) - dvorana A+B