Cro ponuda - Gospodarski portal

ENERGETIKA 2.međunarodni sajam energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

— 04.10.2013.


ENERGETIKA 2.međunarodni sajam energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

 

Ciljevi međunarodnog sajma energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije ENERGETIKA 2013. su:

  • prezentacija novih tehnologija za proizvodnju, prijenos i korištenje energije
  • okupljanje na jednom mjestu svih struka, zainteresiranih za obavljanje energetskih djelatnosti te korištenja energije
  • poticanje  interesa domaćih poduzetnika za razvoj i proizvodnju opreme unutar energetskog sektora
  • razmjena stručnih i znanstvenih iskustava
  • edukacija, jačanje svijesti o korištenju energije i topline, energetskoj učinkovitosti i mjerama uštede energije

Razvoj energetske politike u Hrvatskoj obilježen je procesom pristupanja EU, pa su i ciljevi energetske strategije usklađeni s ciljevima definiranima na razini EU - sigurnost opskrbe energijom, konkurentnost energetskog sustava i održivost ekonomskog razvitka.

Hrvatsku očekuju velike investicije u energetski sektor, što u današnjim vremenima gospodarske krize predstavlja  veliki izazov ali i priliku.