Cro ponuda - Gospodarski portal

Štediše Ljubljanske banke dobili spor na Europskom sudu za ljudska prava

— 17.07.2014.


Štediše Ljubljanske banke dobili spor na Europskom sudu za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava 16. srpnja 2014. donio je presudu u korist štediša Ljubljanske banke, koja se odnosi i na štediše iz Hrvatske.
Veliko vijeće Europskog suda potvrdilo je time presudu po tužbi dvoje starih deviznih štediša Ljubljanske banke iz BiH, koja ima presedanski učinak za svu neisplaćenu deviznu štednju štediša te banke, uključujući i one iz Hrvatske.

 

Presudom je zatraženo od Ljubljanske banke da u roku godinu dana obešteti zakinute štediše. U njoj stoji da Ljubljanska banka nije imala pravo na drugačiji način postupati sa štedišama koji su deviznu štednju držali izvan poslovnica Ljubljanske banke u Sloveniji. 

Štediše ne moraju dalje sami poduzimati nikakve radnje da bi došli do novca. Procjena je da će Slovenija po presudi morati izdvojiti između 200 i 300 milijuna eura.

Slovenija u tzv. sukcesijskom fondu, koji je stvoren kao rezerva za takva potraživanja, ima 80 milijuna eura, dok glavnica dugova Ljubljanske banke u Hrvatskoj i BiH s 1991. godinom iznosi 250 milijuna, a zajedno s kamatama 500 milijuna eura pa presuda donosi velik financijski udarac za Sloveniju.