Cro ponuda - Gospodarski portal

Seminar DDD i ZUPP 2015.

— 24.03.2015.


Seminar DDD i ZUPP 2015.

DDD i ZUPP 2015.

 

Organizacijom znanstveno – stručno – edukativnih seminara s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “DDD i ZUPP”, tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb, nastavlja dugogodišnju tradiciju izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

Osnovna svrha održavanja DDD i ZUPP seminara je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, obrazovnih, vladinih institucija te iz inspekcijskih službi radi razmjene saznanja i iskustva o novinama u DDD i ZUPP djelatnosti te  unapređenja struke u području javnog zdravstva, veterine i zaštite bilja kao mjere za zaštitu zdravlja i života ljudi i životinja, zaštite hrane i okoliša.

Prisutnost velikog broja stručnjaka različitih profila (liječnici, epidemiolozi, biolozi, veterinari, agronomi, kemičari, toksikolozi, sanitarni inženjeri, ekolozi itd.) iz područja javnog zdravstva, veterine i zaštite uskladištenihpoljoprivrednih proizvoda, potvrđuje interdisciplinarnost djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.

Tradicionalno, povodom održavanja svakog seminara objavljuje se Zbornik radova u kojem su objavljeni gotovi svi radovi prezentirani tijekom održavanja seminara.

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA DDD i ZUPP SEMINARIMA

- za veterinare – sudjelovanje na “DDD i ZUPP” seminarima vrednuje prema Pravilniku o stručnom  usavršavanju   veterinara, čl. 7., točka 2. i Statutu HVK (aktivno sudjelovanje – 4 boda, pasivno sudjelovanje – 2 boda).
– za liječnike – na osnovi Odluke Hrvatske liječničke komore, predavačima na seminarima “DDD i ZUPP” dodijeljuje se 15 bodova, a slušačima 10 bodova.
– za sudionike sanitarne struke – na osnovi Odluke Hrvatske komore zdravstvenih radnika, predavačima na seminarima “DDD i ZUPP” dodijeljuje se 12 bodova, a polaznicima 8 bodova.

Od 2004. godine sažetci radova na engleskom iz zbornika radova DDD i ZUPP seminara ideksiraju se u CABI Abstracts databasis, a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databasis.

DDD i ZUPP 2004 DDD i ZUPP 2005 DDD i ZUPP 2006   DDD i ZUPP 2007

DDD i ZUPP 2008 

CABI Full Text – databasis DDD i ZUPP 2009, … 2005, 2004

CABI Full Text – databasis DDD i ZUPP 2012, 2011, 2010