Cro ponuda - Gospodarski portal

Trajna edukacija za DDD izvoditelje - Tema 6./10

— 20.11.2014.


Trajna edukacija za DDD izvoditelje - Tema 6./10

 

Pokrovitelj: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

·        Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (svibanj/lipanj i listopad/studeni tekuće godine) – više na www.korunic.hr

 

 

Svrha održavanja DDD Trajne edukacije je kontinuirana edukacija o uvjetima i načinu provođenja obvezatnih DDD mjera. Obvezatne DDD mjere uspješno može provoditi samo izvoditelj koji ima stručno iskustvo i potrebno znanje o poznavanju sredstva za uništavanje štetnih organizama, o vrsti štetnika kojeg treba suzbiti, o sredini u kojoj živi štetnik, njegovom ponašanju, uređajima i strojevima za primjenu i tehnikama primjene i dr. te treba biti sposoban odabrati prikladn i sigurnan način primjene.
Pesticidi, koji se još uvijek u najvećoj mjeri upotrebljavaju u DDD djelatnosti, svrstani u kemikalije, tj. otrovne supstancije te rukovanje s njima mora biti izuzetno odgovorno. Neophodno je da svi oni koji profesionalno rade s pesticidima imaju barem osnovna znanja o njima, o organizmima protiv kojih se primjenjuju, a osobito o neželjenim učincima koje mogu izazvati kod čovjeka i u okolišu.

Izvoditelj obvezatnih DDD mjera, o čijem znanju, radu i postupcima najviše ovisi ugled ove interdisciplinarne struke u društvu, mora biti sposoban da drugim nestručnim osobama, odnosno korisnicima usluge, objasni stručne razloge problema izazvanog štetnicima. Stručno i odgovorno provođenje DDD mjera moguće je samo neprekidnim obnavljanjem i obogaćivanjem znanja, odnosno trajnom edukacijom.

Program DDD Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (DDD Trajna edukacija) provodi se sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti („Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine. Program je podijeljen u 10 tematskih cjelina i izvodi se 2 puta godišnje te se ponavlja svakih 5 godina. Po završetku svake tematske cjeline Programa sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo, izdaje se potvrda o sudjelovanju. 

DDD Trajna edukacija tematski program:

  1. Cjelovito (integralno) suzbijanje komaraca
  2. Cjelovito (integralno) suzbijanje žohara, mrava i termita
  3. Cjelovito (integralno) suzbijanje štetnih glodavaca i mjere zaštite od ptica
  4. Cjelovito (integralno) suzbijanje sinantropnih muha, osa i stršljena, braničevki te leptira od značaja za turistička područja
  5. Obvezatna dezinfekcija
  6. Otrovne, iritantne ili gadljive životinje i netopiri
  7. Cjelovito (integralno) suzbijanje štetnika hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejskih štetnika
  8. Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema zahtjevima HACCP sustava
  9. Osnovni principi provedbe DDD mjera u praksi: stanje › mjere › rokovi › obrada › tehnika › zaštita › prosudba
  10. Opasnosti tijekom provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije – osnove o postupcima fumigacije koje moraju poznavati svi ovlašteni izvoditelji DDD mjera