Cro ponuda - Gospodarski portal

Naziv tvrtke Adresa Mjesto Telefon
Detektivska agencija SHARK k.d. Derenčinova 18 Zagreb +385 1 4614 618
Gajeta d.o.o. Cankareva 6 Zagreb +385 1 3707 010
H-projekt d.o.o. Horvaćanska cesta 162 Zagreb +385 1 3690 930
Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD) Medovićeva 12 Zagreb +385 1 2308 341
Korunić d.o.o. Medovićeva 12 Zagreb +385 1 2308 341
Numikon d.o.o. Buzinski prilaz 10 Zagreb +385 1 6448 000