travanj 2021.


NOVI VINODOLSKI – hotel LIŠANJ 4*

Nastavljajući višegodišnju tradiciju organiziranja seminara na temu interdisciplinarne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP), tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb uz podršku Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD), organizira 33. znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom “DDD i ZUPP ’21”.

Osnovna svrha održavanja ovog, kao i svih prethodnih seminara, je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, obrazovnih, vladinih institucija, zdravstvenih ustanova te iz inspekcijskih službi radi razmjene saznanja i iskustava o novìnama u DDD i ZUPP djelatnosti; saniranja postojećeg stanja u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi te životinja; zaštite korisne entomofaune i biološke raznolikosti Republike Hrvatske te poticanja smanjenja distribucije štetnih tvari s ciljem očuvanja prirode, okoliša i zaštite hrane.

Kao i prethodnih godina u izradi programa seminara aktivno će sudjelovati naši poznati i priznati stručnjaci iz znanosti i prakse, članovi Savjetodavnog i Organizacijskog odbora seminara. Program seminara odvijat će se tradicionalno u nekoliko sekcija ovisno o sadržaju prijavljenih radova, npr.: otpad – ekološka niša, invazivne vrste; javnozdravstvena važnost suzbijanja komaraca i drugih vektora zaraznih bolesti; zdravstvena ispravnost hrane; novine u suzbijanju štetnika u području javnog zdravstva, komunalne higijene, veterine i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda te u zakonskoj regulative; toksikologija pesticida; industrija pesticida (prezentacija novìna, istraživanja i rezultati testova efikasnosti, tehnike primjene itd.) te istraživanja, vlastita iskustva, problematika iz svakodnevne prakse tijekom provedbe DDD i ZUPP te prijedlozi za rješenje problema, iskustva u provedbi stručnog i inspekcijskog nadzora itd.

Za svaki seminar objavljuje se Zbornik radova seminara, registriran pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, koji se dijeli sudionicima seminara. Od 2004. godine radovi iz zbornika radova „DDD i ZUPP“ seminara citirani su u CAB Abstracts databases, a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databases.

Tijekom održavanja „DDD i ZUPP” seminara stručnjaci iznose rezultate istraživanja i iskustva iz prakse, informacije o novim dostignućima i trendovima u DDD i ZUPP djelatnosti te srodnim područjima. Važno je spomenuti da su gotovo svi prezentirani radovi na održanim seminarima publicirani u zborniku radova u cjelini (http://korunic.hr/?page_id=590) što čini dostupnim sve informacije posjednicima zbornika pa zajedno s drugim knjigama, priručnicima, zbirkama (ukupno više od 150 izdanja od 1991. – http://korunic.hr/?page_id=294) objavljenim u organizaciji tvrtke KORUNIĆ d.o.o. Zagreb na temu DDD i ZUPP djelatnosti čini bogatu i vrlo vrijednu publiciranu hrvatsku pisanu baštinu na temu DDD i ZUPP djelatnosti.

Više informacija na linku: http://korunic.hr/web/index.php/layout/najave/najave-ddd-i-zupp-seminara

Organizator:
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
www.korunic.hr
Uz podršku:
Upravnog odbora Hrvatske udruge za DDD
www.huddd.hr

 

Saznaj više