PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE od 26.4.2020.

7./10 tema

Cjelovito (integrirano) suzbijanje štetnika hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejskih štetnika

26. svibnja, 2. lipnja i 16. lipnja 2020. godine 

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije zbog pandemije Korona virusom, a radi očuvanja zdravlja sudionika edukacija će biti održana u online formatu!

Centar FORUM – Centar Green Gold
Radnička cesta 50 – Zagreb

Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb…

 

Saznaj više