Osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, Hrvatska obrtnička komora najstarija je samostalna stručna poslovna organizacija obrtnika. Sjedište Komore je u Zagrebu, Ilica 49, u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika koju su 1939. godine izgradili hrvatski obrtnici. Članovi Hrvatske obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske te fizičke i pravne osobe koje se dobrovoljno učlane. Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obavezno.

Hrvatska obrtnička komora u današnjem obliku obnovljena je 1994. godine, odlukom Zastupničkog doma Sabora RH. Zakonom o obrtu, čija je primjena počela od 1. srpnja 1994. godine utvrđeni su njezini zadaci u promicanju i zastupanju hrvatskog obrtništva. Na taj način Hrvatski obrtnici po prvi puta su dobili hrvatski zakon o obrtu i komoru koja u svom nazivu nosi ime Hrvatska obrtnička komora (HOK). Na svečanu sjednicu Obnoviteljske skupštine došli su obrtnici iz svih krajeva Hrvatske i sa sobom donijeli stare zastave svojih udruženja, koje govore o dugoj tradiciji i ugledu obrtničkih organizacija.

Hrvatska obrtnička komora obavlja javne ovlasti poput izdavanja dozvola (licencije) obrtnicima i pravnim osobama koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u skladu sa Zakonom o obrtu; izdavanja uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, izdavanja diplome o majstorskom zvanju i osnivanje Suda časti.

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po sekcijama i cehovima na razini udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i HOK-a. Oblici strukovnog rada u udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i HOK-u su cehovi i sekcije: na razini udruženja obrtnika; na razini područnih obrtničkih komora; na razini HOK-a. Obrtnici u Hrvatskoj udružuju se u područne obrtničke komore, njih 20 na razini županija i 112 na razini gradova i općina, koje se zatim udružuju u HOK. Na taj način tvori se jedinstveni sustav organiziranosti obrta. Tijela Hrvatske obrtničke komore čini Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik i Predsjedništvo. Trenutni predsjednik Komore je g. Dragutin Ranogajec.

Zadaci Hrvatske obrtničke komore su: promicanje obrta i obrtništva, zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja zakona u području obrtništva, osnutak povjerenstava za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita, djelovanje obrtnika, osnutak arbitražnog vijeća, vođenje knjige obrtnika, vođenje evidencije ugovora o nauku, pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnutka i poslovanja obrta, obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom Hrvatske obrtničke komore

Niz je usluga koje pruža HOK, tako da se članstvom u komori mogu ostvariti brojne pogodnosti kao što su: pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora potpiše ugovore o suradnji putem projekta HOK Zajednička nabava; informiranje o novostima u poslovanju (SMS poruke, e-newsletter); besplatni savjeti o poslovanju; usluge rješavanja sporova uz uštedu vremena i novca; informacije i savjeti vezani uz redovno i cjeloživotno strukovno obrazovanje za obrtništvo; licenciranje radionica; provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; povoljniji nastup na sajmovima; besplatna objava web stranice; organizacija poslovnih razgovora s mogućim stranim partnerima; seminari i edukacije; zastupanje interesa kod donošenja propisa; upis u bazu obrta, burza ponude i potražnje i digitalno poslovanje (online obrasci).

U HOK-u veliku važnost pridaju promidžbi obrtnika i njihovim djelatnostima. Jedan od važnijih načina je organizirani nastup na sajmovima koji se provode putem zajedničkog nastupa obrtnika ovisno o iskazanom interesu za pojedine sajmove od strane obrtnika, područnih obrtničkih komora te udruženja obrtnika. Svake godine donosi se plan međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova. Preko Upravnog odbora HOK informiraju se obrtnici o planiranim sajmovima i uvjetima nastupa, pripremaju se promotivni materijali i informacije o proizvodima obrtnika – izlagača, organiziraju se popratne aktivnosti na sajmovima radi privlačenja interesa za stručnu poslovnu posjetu (konferencije, seminari, okrugli stolovi, poslovni razgovori) i za širi krug posjetitelja (putem prezentacija). Kontinuirano se osiguravaju dežurstva na štandu u svrhu davanja kvalitetnih informacija za promociju obrtništva, obrtničkog načina poslovanja i osobito obrtničkih proizvoda. Na pojedinim sajmovima organiziraju se poslovni razgovori u svrhu povezivanja obrtnika, kao i u cilju neposrednih kontakata i razmjene iskustava, stjecanja novih poslovnih partnera i otvaranja mogućnosti izlaska na nova tržišta za obrtničke proizvode i usluge. Uz organizirani nastup obrtnika na sajmovima, uz sam izložbeni štand, organiziraju se sudjelovanja u organiziranju pratećih sajamskih događanja kao što su konferencije, okrugli stolovi i forumi. Inozemni sajmovi i organizirani nastup obrtnika na njima, na zajedničkom štandu u organizaciji HOK koristi se za dodatnu međunarodnu promociju hrvatskog obrtništva, te za daljnji razvoj suradnje s različitim inozemnim partnerskim organizacijama i institucijama u sklopu međunarodne suradnje.

Danas kada se cijeli svijet nalazi pred velikim izazovima usljed pandemije virusa Covid -19, a u Hrvatskoj dodatno i zbog katastrofalnih potresa u HOK su odlučili donijeti i provesti niz dostupnih mjera u cilju prevladavanja postojeće krize i šteta koje su nanijele velike gubitke njihovom članstvu na svim razinama. Tako je zatražena obustava ovrha za obrtnike kojima je onemogućen rad te produljenje roka za nadoknadu fiksnih troškova. Također je i predložen moratorij na obveze kredita i leasinga obrtnika za vrijeme pandemije; odgoda plaćanja glavnice i redovne kamate, zateznih kamata te bilo kojih dodatnih vrsta naknada.

Obrtnicima i njihovim zaposlenicima pogođenim potresom osigurali su u Komori mjere za očuvanje radnih mjesta. Tom prigodom HOK je donirala milijun kuna za stradale od potresa koji su ovih dana pogodili područje Banovine. Veliki broj članova Hrvatske odvjetničke komore neposredno sudjeluje u brojnim akcijama pomoći kako bi se stanovnicima pogođenih područja olakšala teška situacija u kojoj su se nalaze.

Jedno od najcjenjenijih priznanja koja dodjeljuje HOK je tradicionalna nagrada “Zlatne ruke” koje se dijele uglednim i časnim članovima Komore za izuzetna poslovna dostignuća u obrtu i zasluge u razvoju i promicanju obrtništva i malog poduzetništva, kao i drugim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva Hrvatske.