Category: Institucije i udruge

Compare Add to favorites
Business

Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i...

Vođenje registra članica HUDDD (kadrovska i tehnička opremljenost, evidencija sudjelovanja na obveznoj „Trajnoj edukaciji za izvoditelje DDD mjera“ itd.) Vođenje…

Read More

Location
Zagreb
Rating
0 / 5
Views
127
Business

Pametan rast d.o.o.

Pametan rast d.o.o. za poslovno savjetovanje pruža usluge izrade i provedbe: – niza strategija, planova, baza i studija, – EU…

Read More

Location
Poreč
Rating
0 / 5
Views
54