Tvrtka KORUNIĆ d.o.o. omogućava vam da na web stranicama www.korunic.hr pročitate i informirate se o svim novim zakonskim obvezama na području kemikalija.

Od 1. lipnja 2015. Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP)(1) je jedini zakonodavni akt koji se primjenjuje na razvrstavanje i označivanje tvari i smjesa. Ovaj sustav temelji se na globalno usklađenom sustavu UN-a (GHS), tj. sustavu koji je dogovoren na svjetskoj razini. Njegova primjena će u budućnosti olakšati međunarodnu trgovinu i osigurati dosljednu komunikaciju o opasnostima kemikalija te osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša, kao i slobodno kretanje tvari, smjesa i proizvoda.

U prostoru u kojima se skladište opasne kemikalije potrebno je zamijeniti stare oznake opasnosti i postaviti nove piktograme. Također je potrebno osigurati objašnjenja H i P oznaka (oznake upozorenja i obavijesti). Ukoliko korisnik kemikalija posjeduje STL-ove u kojima se kemikalija razvrstava po starome, potrebno je zatražiti od dobavljača nove STL-ove.

Opširnije pročitajte na linku http://korunic.hr/?page_id=1115

Kako bi na vrijeme osigurali potrebne plakate s oznakama upozorenja, razvrstavanja i obilježavanja opasnih tvari i smjesa, prve medicinske pomoći u slučaju otrovanja insekticidima, rodenticidima, dezinficijensima i fumigantima, upute za primjenu prve medicinske pomoći u slučaju otrovanja insekticidima, rodenticidima, dezinficijensima i fumigantima koji se koriste za provedbu DDD mjera te naljepnica i piktograma znakova opasnosti javite nam se i pošaljite svoju narudžbu faxom na broj +385 (0)1 2333 548 ili putem el. pošte na adresu korunic@zg.t-com.hr

Prilikom narudžbe molimo navesti slijedeće podatke:
– naziv tvrtke / ustanove
– ulica i broj
– mjesto i poštanski broj
– osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe
– ime osobe koja naručuje
– telefon
– fax

Cijene navedenih plakata, uputa, naljepnica i piktograma pogledajte ovdje

Zakon

Na sve cijene obračunava se 25 % PDV-a. Troškovi poštarine su uračunati za narudžbe veće od 300,00 kn (bez PDV-a).
Plaćanje po predračunu. Odmah po uplati na žiro račun isporučujemo naručeno i šaljemo Vam račun R1 radi obračuna pretporeza.