Pasivna protupožarna zaštita je postupak zaštite zgrade od požara koji ne uključuje uporabu aktivnih sustava za suzbijanje požara. Postoje mnoge metode koje se koriste za pružanje pasivne protupožarne zaštite, ali jedan od temelja je projektiranje i provedba horizontalnih i vertikalnih požarnih odjeljaka.

Što je požarni odjeljak?

Požarni odjeljak je osnovna jedinica u planu pasivne protupožarne zaštite. Riječ je o djelu unutar zgrade koji je dizajniran za sprječavanje širenja vatre i dima izvan svojih granica.

Što je potrebno za brtvljenje požarnih odjeljaka?

Protupožarno brtvljenje odjeljka je postupak stvaranja čvrste brtve između požarnog odjeljka i vanjskog okoliša. Ova brtva je važna kako bi se spriječilo širenje požara unutar zgrade. Brtvljenje se može postići primjenom različitih protupožarnih građevinskih materijala i proizvoda, kao što su ploče od kalcij silikata, intumescentni premazi, proizvodi za protupožarno brtvljenje ili vatrootporno staklo. Rezultat ovog procesa mora zadovoljavati REI kriterije – nosivost (R), cjelovitosti (E) i izolacija (I).

Primjeri horizontalnog i vertikalnog odjeljka

Vertikalne barijere koje stvaraju granice odjeljka su npr. pregradni zidovi izrađeni od protupožarnih ploča ili stakla, te razne brtve prodora (npr. protupožarna obujmica ili cigla). Zajedno sprječavaju daljnje širenje požara na istom katu. Suprotno tome, horizontalne barijere odjeljka smanjuju opasnost širenja dima na više ili niže katove, posebno kroz cijevi ili kabelske police. Međutim, ovdje se u obzir uzima i protupožarna zaštita stropova i podova.

Zašto je protupožarno brtvljenje odjeljaka tako važno?

Kao što možete vidjeti, požarni odjeljci zaštićeni pomoću protupožarnog brtvljenja pomažu smanjiti štete uzrokovane požarom držeći ga na mjestu. Čak i u slučaju da je širenje požara neizbježno, on će se širiti mnogo sporije, što će stanarima omogućiti evakuaciju i vatrogascima stavljanje situacije pod kontrolu. Ove zaštitne mjere im također pomažu da se kreću po zgradi učinkovitije i s manje opasnosti.