Hrvatska obrtnička komora,Zagreb

0 / 5
Dodaj na listu omiljenih

Hrvatska obrtnička komora institucija je s više stoljetnim djelovanjem na promicanju i zaštiti hrvatskog obrtništva. Posebno možemo istaknuti
proteklih 20-ak godina, od kada se svakodnevno zalažemo za bolje uvjete poslovanja i jačanje konkurentnosti hrvatskog obrtništva. To je posebno
važno sada kada je Hrvatska članica Europske unije. U Hrvatskoj danas djeluje gotovo 82 000 aktivnih obrta, a komora im kao njihova zastupnica pruža niz usluga, kako bi im pomogla u svakodnevnom
poslovanju. Od zastupanja interesa obrtništva s
ciljem stvaranja povoljnijeg zakonodavnog okvira,
informiranja i promocije, savjetovanja, pružanja usluga rješavanja sporova, cjeloživotnog obrazovanja za potrebe obrtništva do sufinanciranja
nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima, poslovnog povezivanja
i aktivnos ti naših cehova i sekcija, trudimo se biti na raspolaganju svakom
našem članu.
Hrvatska obrtnička komora aktivno sudjeluje u
radu europskih tijela, posebno kroz Europski gospodarsko-socijalni odbor
i Europsko udruženje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika (SMEunited) te ima suradnju s mnogobrojnim partnerskim komorama i institucijama
u zemlji i inozemstvu.
Na taj način razmjenjujemo zajednička iskustva te radimo na jačanju obrtništva i gospodarstva općenito, kako na razini Hrvatske, tako
i na razini Europske unije te zemalja u okruženju.

  • Adresa Ilica 49/II, Zagreb