Revizija i računovodstvo (RIR) d.o.o., Zagreb

0 / 5
Dodaj na listu omiljenih

Tvrtka Revizija i računovodstvo d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, a dozvolu za rad izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske 1993. godine pod odredbama članka 6. stavke 4. Zakona o reviziji.

Na temelju odredbe čl. 55 Zakona o reviziji i članka 202 Zakona o općem upravnom postupku, Hrvatska revizorska komora izdala je dozvolu za obavljanje usluga revizije 15. xi 2006 hr. br. 442-01-06-02.

Reviziju obavljaju stručni timovi koji se formiraju od deset stalnih zaposlenika. Preslike certifikata ovlaštenog revizora iz revizorskog tima šaljemo na uvid klijentima na zahtjev.

Postupkom ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja dajemo stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja, imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.

Praćenje promjena poreznih propisa i davanje mišljenja o upitima porezne tematike- Porez na dobit, PDV, Porez na dohodak. Savjetovanje, sukladno poreznim propisima, radi smanjenja odnosno optimalizacije porezne obveze. Ocjena ili izrada računovodstvenih politika.

Usluge koje pružamo:

 • Usluge revizije
 • Usluge s područja financija i računovodstva; knjigovodstva
 • Usluge financijskih analiza i kontrola
 • Usluge poreznog i ostalog poslovnog savjetovanja
 • Usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza
 • Usluge vještačenja
 • Usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata

REVIZIJA TEMELJNIH financijskih izvještaja:

 • Posebne revizije
 • Due diligence

Postupkom ispitivanja i ocjene financijskih, izvještaja, podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, dajemo stručno mišljenje o realnosti i objektivan pregled stanja imovine, kapitala obaveza i rezultata poslovanja poduzetnika (sukladno Međunarodnim ili Hrvatskim standardima financijskog izvještaja).

U pravilu revizija obuhvaća:

 • Prethodni postupak
 • Postupke ispitivanja valjanosti poslovanja u tekućoj godini
 • Završni postupak revizije s konačnim izvješćem

Posebne revizije su određene zakonom, a mogu se tražiti i po želji klijenta:

 • Revizija povećanja i smanjena temeljnog kapitala
 • Revizija pripajanja spajanja i odvajanja

Skraćene revizije se sastoje od:

 • Revizije IPA projekata
 • Due diligence (dubinsko snimanje)

Procjena nekog subjekta s komercijalnog, pravnog i financijskog stajališta, uz svrhu predočenja potencijalnog rizika- simulacija budućeg poslovanja (izrada feasibility studija ili poslovnih planova).

Porezno i računovodstveno savjetovanje obuhvaća praćenje promjena poreznih dopisa i davanje mišljenja o upitima porezne tematike/Porez na dobit, PDV, Porez na dohodak, a ona se sastoji od:

 • Analize dijela ili cjelokupnog poslovanja s procjenom poreznih rizika
 • Savjetovanja, sukladno poreznim propisima, radi smanjenja, odnosno optimizacije porezne obaveze
 • Ocjene ili izrade računovodstvenih politika, te kreiranje poslovnih procesa rema potrebama društva
 • Pomoći u postavci ispravnog knjiženja pojedinih poslovnih događaja

Usluge koje nudimo s područja financija i računovodstva:

 • Knjigovodstvene usluge (ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga, evidencije)
 • Usluge računovodstva (obračuni i pripreme za obračun akontacija i plaća radnika te eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja

Već 24 godine vršimo revizije temeljnih financijskih izvještaja, revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, revizije pripajanja i drugo za razne tvrtke, a popis naših referenci možete vidjeti ovdje.

Ukažite nam povjerenje, nećete požaliti-  Revizija i računovodstvo d.o.o.

 • Adresa Gjure Szaba 4/I.kat;
  Vinogradi 36a, 10 000 Zagreb (Črnomerec)