Energoatest kontrol d.o.o., Zaprešić

0 / 5
Dodaj na listu omiljenih

Energoatest d.o.o. je poduzeće koje je registrirano za ispitivanja, osposobljavanja, sanacije, procjene i vještačenja. Područje djelovanja je zaštita na radu, zaštita od požara, akustička ispitivanja, ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Poduzeće obavlja poslove na području cijele Hrvatske s najvećom usredotočenosti na grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Po dogovoru izlazimo na teren i mjerenja u bilo koje doba dana.

Potrebna dokumentacija o ispitivanjima izdaje se u najkraćem mogućem vremenu na papiru u dva ili više primjeraka.

U poduzeću su zaposleni radnici koji zadovoljavaju strukturu koju je propisao zakonodavac, te su od nadležnih ministarstava dobivena potrebna ovlaštenja za rad bez kojih ne bi mogli obavljati svoje djelatnosti.

Mi smo poduzeće koje se bavi sljedećim djelatnostima:

ZAŠTITA NA RADU

 • Ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanja u radnom okolišu (mikroklima, buka i vibracije, osvijetljenost radnog prostora)
 • Izrade procjena opasnosti
 • Izrade procjena opasnosti za rad s računalom
 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavaca
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Vođenje poslova zaštite na radu za male poslodavce
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje sigurnosne rasvjete (protupanične i pomoćne)

ZAŠTITA OD POŽARA

 • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
 • Ispitivanja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • Izrada procjena ugroženosti od požara i planova i planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje sigurnosne rasvjete (protupanične i pomoćne)
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje izjednačenja potencijala

AKUSTIČKA ISPITIVANJA

 • Buka okoliša i zvučna izolacija zgrada i građevinskih elemenata
 • Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

ISPITIVANJA EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU IZ STACIONARNIH IZVORA

-Uskoro otvaramo vrata učilišta Energoatest Kontrol-

Otvoreni smo za svaki oblik suradnje, komunikacije i dogovora. Kontaktirajte nas i informirajte se!

 • Osoba Nives Žabčić
 • Adresa Tržna 2, 10290 Zaprešić