H-projekt d.o.o., Zagreb

0 / 5
Dodaj na listu omiljenih

Našu tvrtku H-projekt čini šest diplomiranih inženjera, različitih struka, s višegodišnjim iskustvom na pripremi i realizaciji niza projekata u području gradnje, prometa i zaštite okoliša.

Svoju politiku temeljimo na profesionalnom odnosu s krajnjim korisnikom, stalnoj edukaciji te primjeni usvojenih znanja. Već petnaest godina radimo na usavršavanju i vlastitom boljitku za Vaše potpuno zadovoljstvo.

Naše usluge uključuju:

PROJEKTIRANJE I NADZOR

 • Projekti građevina za gospodarenje otpadom
 • Odlagališta otpada
 • Pretovarne stanice
 • Reciklažna dvorišta
 • Skladišta otpada
 • Postrojenja za obradu otpada
 • Projekti građevina vodoopskrbe i odvodnje
 • Projekti prometnica
 • Projekti prometne opreme i signalizacije
 • Nadzor nad izgradnjom objekata
 • Projektantski nadzor

ZAŠTITA OKOLIŠA

 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Planovi sanacija nelegalnih odlagališta otpada
 • Elaborati zaštite okoliša
 • Elaborati o uklanjanju šteta u okoliš

INŽENJERSKO – KONZULTANTSKE USLUGE

 • Natječajne dokumentacije
 • Planovi održavanja
 • Održavanje sustava otplinjavanja na odlagalištima otpada
 • Tehničke konzultacije
 • Tehnička pomoć za korisnike u okviru različitih EU programa
 • Osoba Marin Herenda
 • Adresa Horvaćanska cesta 162, 10000 Zagreb