Kaprojekt d.o.o., Karlovac

0 / 5
Dodaj na listu omiljenih

Tvrtka Kaprojekt d.o.o. osnovana je 1990. g. od strane sadašnjeg direktora i vlasnika M. Petričića. Registrirana je za projektiranje i stručni nadzor i konzultantske usluge u domeni graditeljstva.

Tijekom godina, tvrtka se razvila u jednu od vodećih projektantskih tvrtki na području Karlovačke županije, posebice u sektoru hidrotehničkih građevina komunalne infrastrukture:

  • Vodoopskrbni sustavi
  • Sustavi odvodnje
  • Izvorišta
  • Vodospreme
  • Uređaji za pročišćavanje

Osim izrade projektne dokumentacije kao što su: razvojne studije, idejna rješenja, glavna i izvedbena projektna dokumentacija, pružamo i konzultantske usluge investitorima tijekom vođenja postupka za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, odnosno potvrda na glavni projekt. Isto tako, posjedujemo iskustvo u izradi natječajne dokumentacije za EU projekte po FIDIC procedurama (crvena i žuta knjiga).
Tvrtka pruža i usluge stručnog i projektantskog nadzora za vrijeme građenja gore navedenih objekata.

Kontinuirano pratiti suvremena stručna dostignuća u graditeljstvu, a posebice u sektoru hidrotehnike te ista primjenjivati u radu i projektiranju. Poseban naglasak je stavljen na kontinuirano obrazovanje i usavršavanje stručnog kadra, te upošljavanje novih stručnjaka kako bismo poboljšali i proširili domenu usluga u svrhu zadovoljenja tržišnih zahtjeva.

  • Osoba Aleksandar Petričić
  • Adresa M. Vrhovca 3, 47000 Karlovac